TEPELNÁ ČERPADLA / Toshiba Estia

Tepelné čerpadlo v sobě spojuje celou řadu předností, díky nimž je vytápění cenově výhodné, pohodlné a ekologické. Tepelné čerpadlo vzduch-voda jsou zařízení, které odebírá teplo z venkovního vzduchu a pomocí výměníku toto teplo pak předává do systému vytápění vašeho domu. S tepelným čerpadlem se potom vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie. Taková technologie představuje flexibilní a cenově efektivní alternativu elektrokotlů nebo kotlů na fosilní paliva, navíc s možností chlazení. Energetická účinnost z nich dělají ideální řešení pro snížení spotřeby energie a emisí C02.

Toshiba Estia

Topný výkon: 4,5kW - 21kW

Detailní informace: katalog ke stažení (pdf)

Tepelné čerpadlo Toshiba ESTIA vzduch-voda přináší do vašeho domu či bytu jedinečnou dokonalost a komfort. Je to nejen velmi úsporný zdroj vytápění s možností ohřevu teple vody, ale přináší možnost provozu v režimu chlazeni pro celoroční tepelnou pohodu.

Nejen použita technologie tepelného čerpadla, ale hlavně dokonalost řešeni detailů garantuje, že ESTIA je vysoce úspornou a přitom výkonnou variantou pro řešení zdroje topného systému. Princip tepelného čerpadla spočívá v získávání potřebné tepelné energie z okolního vzduchu, což výrazně spoří náklady na vytápění, ale výrazně šetří životní prostředí snižováním emisi CO2.

MAXIMÁLNĚ ÚSPORNÝ PROVOZ!

 • Nejvyšší účinnost

 • Úsporný provoz

 • Nízké náklady investiční a provozní

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

 • Zcela automaticky provoz díky inteligentnímu řízení ESTIA

 • Absolutní spolehlivost

 • Provoz chlazeni pomoci fan-coil jednotek

VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

 • Šetrný provoz díky získávaní tepla z okolního vzduchu

 • Nezávislost na fosilních palivech uhlí, plyn nebo nafta

 • Provoz bez emisi jako je např. CO2 nebo zápach

ORIGINALITA A PŘIZPŮSOBIVOST

 • Jednoduchá a prostorově úsporná instalace

 • Nové objekty, rekonstrukce, kombinace s konvenčním topením

 • Kombinace se solární a fotovoltaickou technologii

TOSHIBA – JEDNIČKA V ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST NA TRHU
Použita technologie dvojitého rotačního kompresoru dokáže regulovat výkon v širokém rozsahu otáček a vyrábět tak pouze tolik energie, kolik je nezbytně nutné. Tím jsou provozní náklady snižovány na velmi nízkou úroveň. Dosahujeme špičkových parametrů, protože používáme promyšlenou kombinaci těch nejpokrokovějších technologií.

DOKONALÁ OCHRANA PROTI NAMRZÁNÍ
Tepelné čerpadlo ESTIA má integrovanou speciální ochranu proti námraze, která výrazně snižuje namrzání od ovzdušní vlhkosti na venkovním výměníku. Díky teto ochraně je spodní část lamel a celá venkovní jednotka takřka bez námrazy.

OBĚHOVÉ ČERPADLO TŘÍDY A
K minimáalní spotřebě celého zařízení velmi přispívá úsporné hlavní oběhové čerpadlo, které je svými parametry v energetické třídě A (EEI ≤ 0,23). ESTIA dokáže ovládat ještě další čerpadlo, které může být použito buď při dlouhých rozvodech topení, nebo pro druhou teplotní zónu.

REGULACE 2 TEPLOTNÍCH OKRUHŮ
Regulace ESTIA umožňuje regulovat dvě rozdílné teplotní zóny, respektive okruhy (např. pro radiátory a podlahové topeni). Oba okruhy umožňuji noční pokles teploty dle přání uživatele.

TICHÁ VENKOVNÍ JEDNOTKA

Extrémně tichý provoz venkovních jednotek ESTIA přináší hlavně použití unikátního kompresoru Toshiba Twin Rotary a plné využití jeho špičkových parametrů. Toto uspořádaní a celá konstrukce kompresoru zaručuje velmi nízké vibrace a extrémně dlouhou životnost. Ventilátory venkovní jednotky mají integrovanou regulaci otáček a jsou řízeny plynule v celém rozsahu otáček díky DC stejnosměrným motorům. Take speciální tvar lopatek zaručuje nízké emise hluku do okolí. Pro obzvláště tichý provoz (snížení hlučnosti až o 7 dB (A)) je možné použit Tichy noční režim, který můžete aktivovat a deaktivovat ve Vámi zvolených časech.

Princip tepelného čerpadla vzduch – voda

Tepelně čerpadlo vzduch – voda odnímá energii z okolního vzduchu o nízké teplotní úrovni a pomocí kompresoru převádí na potřebnou vyšší teplotní úroveň, na vyšší teplotu

 1. Okruhem proudí chladivo – teplonosná látka s nízkým bodem varu, která se při každém průchodu okruhem nejdříve odpaří a pak opět zkondenzuje.

 2. Ve výparníku (venkovní jednotka) se chladivo odpařuje při nízké venkovní teplotě a absorbuje do sebe energii okolí.

 3. Odpařené chladivo je pote, nasáno do kompresoru, který prudce zvýší jeho tlak a teplotu.

 4. Stlačené horké páry chladiva jsou vytlačeny do kondenzátoru (vnitřní jednotka), kde je jeho teplo předáno do vody topného systému.

 5. Ochlazením se z chladiva stane opět kapalina, která proudí do vstřikovacího ventilu (škrticí prvek), kde je rozstříknutá do výparníku a cyklus se opakují

"ZAJIŠŤUJEME DODÁVKY, MONTÁŽE A

SERVIS TEPELNÝCH ČERPADEL.

KONTAKTUJTE NÁS JEŠTĚ DNES"

tel: +420 603 413 004
tel: +420 491 110 248
fax: +420 491 110 878
email: info@klimatizace.eu

 1. NÍZKÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY
  Při srovnaní s ostatními systémy tepelných čerpadel jsou vstupní náklady systému vzduch – voda velmi nízké. Nejsou potřeba žádné zvláštní přípravy pro instalaci (žádné zemní práce, vrty apod.)

 2. NOVOSTAVBY & REKONSTRUKCE
  ESTIA je ideální nejen pro instalaci v nových bytech nebo novostavbách řadových nebo samostatných domů. ESTIA je také skvělým řešením pro rekonstrukce, kdy záměnou za stávající zdroj zajisti moderní, levnější a k životnímu prostředí šetrnější způsob vytápěni i ve stávajícím topném systému. Nova řada „HI POWER“ umožňuje teplotu topné vody až 60°C a je proto ideální pro instalaci u původních topných systémů s radiátory. Tepelně čerpadlo ESTIA je připraveno pro instalaci v kombinaci s jinými regulovatelnými zdroji tepla, které jako palivo používají olej, zemní plyn, pelety apod.

 3. SNADNÁ INSTALACE
  Vnitřní jednotku (Hydro-box) i venkovní jednotku je možné instalovat bez dalších stavebních uprav. Nejsou potřebné žádné zemní práce ani budovaní nebo vlož kovaní komínů. Nepotřebujete žádné prostory pro skladovaní paliva nebo palivových nádrži.

 4. MONOVALENTNÍ VYTÁPĚNÍ
  Koncept tepelných čerpadel ESTIA umožňuje jejich použití jako jediného zdroje tepla v objektu jak pro topeni, tak pro ohřev užitkové vody

 5. NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY
  Na jedné straně „vzduch“ jako zdroj tepla, na druhé straně invertorová regulace, která reaguje přesně podle okamžitě potřeby tepla a chladu. Díky tomu je produkováno přesně jen tolik tepelné energie, kolik je potřeba. To všechno šetři energii a tím i provozní náklady. Se jmenovitou účinnosti až 4,88 a dosahovanou sezonní účinnosti patři ESTIA k systémům s nejnižší spotřebou elektrické energie.

 6. VYSOKÁ SPOLEHLIVOST
  Protože je zařízeni ve splitovém (odděleném) provedení nedostává se voda do venkovního prostředí a nehrozí nebezpečí zamrznuti. Cely systém ESTIA je navržen k dosaženi vysokého výkonu. Venkovní jednotky jsou mimo jine používaný v mnoha komerčních aplikacích v nepřetržitém provozu kde plni mnoho let velmi spolehlivě svou funkci.

 7. KOMBINACE SE SOLÁRNÍMI NEBO FOTOVOLTAICKÝMI ČLÁNKY
  Aby bylo dosaženo ještě vyšší účinnosti, může byt tepelné čerpadlo ESTIA kombinováno se solární nebo fotovoltaickou technologii.

 8. ESTIA – FUNKCE CHLAZENÍ
  Pokud jsou v objektu instalovaný jednotky typu fan-coil je možné využívat systém ESTIA v letních měsících i pro učiněn vychlazování prostorů. Výměník ve fan-coilu odnímá teplo ze vzduchu v místnosti a předa ho do vody topného okruhu. Ve vnitřní jednotce se voda topného systému opět ochladí a odebrané teplo je přes venkovní jednotku odvedeno do okolního prostředí.

 9. Komponenty systému ESTIA

 10. Tepelně čerpadlo ESTIA vzduch – voda je koncipováno jako split systém a skládá se z venkovní jednotky (kompresorové části) a vnitřní jednotky (Hydro- boxu). K Hydro-boxu jsou pak připojeny všechny další potřebné části topného systému (např. zásobník teple užitkové vody, radiátory, podlahové topeni atd.).

kontaktujte nás

KLIMACOOL s. r. o.

Orlická 318

500 03 Hradec Králové

 

tel: +420 603 413 004 

tel: +420 491 110 248 

fax: +420 491 110 878

info@klimatizace.eu

© 2005 - 2020 by KLOMACOOL s.r.o. by Windsor & Brantford