Centrální klimatizace budov / MIDEA MDV

(do bytu a kanceláře)

(do bytu a kanceláře)

(do bytu a kanceláře)

(do bytu a kanceláře)

(do bytu a kanceláře)

(do bytu a kanceláře)

(do bytu a kanceláře)

MIDEA MDV

Detailní popis: katalog ke stažení (pdf)

Výkon chlazení: od 2.2 kW do 56 kW

Výkon topení: od 2.4 kW do 63 kW

Rádi bychom Vám představili centrální klimatizační systém MIDEA MDV. Moderní a digitální systém centrálního chlazení (topení) MIDEA MDV vyvinula firma MIDEA ve spolupráci se společností Copeland (USA). Pro svoji pokrokovost a popularitu se s tímto systémem můžete setkat i u jiných distributorů klimatizací (např. YORK, SDV atp.), kterým MIDEA tento produkt předprodává pod jinou značkou!

Díky tomu, že naše společnost nabízí tento systém pod originálním názvem MIDEA MDV, tak jsme schopni pružně reagovat na požadavky našich zákazníků díky přímému kontaktu na výrobce bez jakékoliv vazby na další obchodní mezičlánky, jak je tomu u ostatních firem.

V neposlední řadě je i tato naše přímá vazba na výrobce zárukou výhodných cen!

Princip digitálně řízeného kompresoru

Digitálně řízený spirálový kompresor Copeland využívá technologie řízení doby axiální těsnosti a netěsnosti mezi statorem a rotorem axiálním pohybem statoru. Přídavným bypasem kompresoru je propojeno sání a řídící tlakový prostor nad axiálně pohyblivým statorem.

Když je ventil PWM uzavřen, je v řídícím prostoru nad statorem stejný tlak jako na výtlaku kompresoru. Tímto tlakem je stator přitlačen k rotoru a je tak dosaženo těsnosti mezi statorem a rotorem. Kompresor pracuje na plný výkon.

Když je ventil PWM otevřen, je tlak v řídícím prostoru nad statorem odpuštěn do sání kompresoru. Tlak v pracovním prostoru mezi statorem a rotorem odtlačí stator směrem nahoru od rotoru, vznikne netěsnost mezi statorem a rotorem. Kompresor pak není schopen stlačovat chladivo. Jedná se o běh naprázdno.

Nastavením poměru doby přitlačení a odtlačení statoru od rotoru je řízeno množství chladiva vytlačeného z kompresoru a tím výkon zařízení.

Princip plynulého ovládání

Periodickým přitlačováním a odtlačováním statoru od rotoru kompresoru ovládáme množství chladiva. Jedno přitlačení a odtlačení nazýváme jedním pracovním cyklem.

Všeobecně jeden pracovní cyklus trvá mezi 10 a 20 sekundami. Poměrem mezi pracovní polohou a během naprázdno je možno dosáhnout rozdílného množství vystupujícího stlačeného chladiva, čímž dosahujeme právě spojité regulace výkonu.

Příklad: Plný výkon vnější jednotky MIDEA MDV je 28 kW, pracovní cyklus trvá 20 vteřin. Pokud je potřebný výkon jednotky 14 kW (50% maximálního), potom kompresor bude v pracovní poloze 50% celkového času. Tzn. vždy 10 vteřin v pracovní poloze a 10 vteřin poběží naprázdno. Pokud potřebujeme pro vnitřní jednotky pouze 5,6 kW, tj. 20% maximálního výkonu vnější jednotky, bude kompresor v pracovní poloze pouze 20% času, tzn. 4 vteřiny pracovní poloze a 16 vteřin poběží naprázdno. To platí i pro ostatní poměry. Obrázky prezentují 10%, 50% a 100% plného výkonu.

Výkonový rozsah digitálního spirálového kompresoru je v rozsahu od 10% do 100%. V uvedeném rozmezí může být plynule nastaven libovolný výkon. Tato skutečnost pak zaručuje vysokou účinnost digitálního spirálového kompresoru, zvláště při potřebě nižšího výkonu.

Jednoduchý návrh, instalace a údržba

 

MIDEA MDV je systém s přímým chlazením, v porovnání se staršími centrálními výrobníky studené vody nevyžaduje složitou instalaci, obtížnou údržbu a servis. Pokročilá autodiagnostika systému nevyžaduje speciální proškolený personál pro údržbu, což umožňuje další úspory. Kompaktní tvar šetří montážní prostor a snižuje náklady na montáž. Umožňuje paralelní propojení modulů.

Velký výškový rozdíl a převýšení

Digitálně řízený systém MIDEA MDV nepotřebuje jako jediný systém olejový a recyklační separátor. Při chodu kompresoru v pracovní poloze je rychlost chladiva dostatečná i pro návrat oleje zpět do kompresoru. Při běhu kompresoru naprázdno neodchází z kompresoru žádné chladivo ani olej. 

Vyspělá technologie vracení oleje

Digitálně řízený spirálový kompresor Copeland je buďto v pracovní poloze nebo v běhu naprázdno. V pracovní poloze zaručuje plná rychlost chladiva dostatek energie k návratu oleje zpět do kompresoru. Při běhu naprázdno nevytlačuje kompresor žádné chladivo a tedy ani olej. Setrvačnost chladiva zajistí stále

částečně vrací olej do kompresoru. Kombinací elektronického a mechanického ovládání je udržována potřebná hladina oleje ve skříni kompresoru. Zařízení je vybaveno alarmem na nízkého a vysokého tlaku v okruhu.

Vhodný průměr potrubí

Digitálně řízený systém MIDEA MDV je vyspělá technologie. Systém používá pouze 2 průměry potrubí, což usnadňuje montáž a není nutné držet rozsáhlý a drahý sklad potrubí různých dimenzí.

kontaktujte nás

KLIMACOOL s. r. o.

Orlická 318

500 03 Hradec Králové

 

tel: +420 603 413 004 

tel: +420 491 110 248 

fax: +420 491 110 878

info@klimatizace.eu

© 2005 - 2020 by KLOMACOOL s.r.o. by Windsor & Brantford