top of page

Reference - Klášter Hoješín

Společnost Klimacool prováděla dodávku a instalaci vzduchotechniky v řeholním společenství Školských sester sv. Františka Kláštera Hoješín. podrobnější informace o naší práci vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zámeček v majetku rodin Schonfeldů a Berků z Dubé Zámek se nachází v obci Hoješín, místní části města Seč. která leží v Železných horách nad levým břehem rekreační vodní nádrže Seč. První zmínky o obci Hoješín sahají do roku 1491. Původně rokokový lovecký zámeček rodiny Schonfeldů a Berků z Dubé vystavěl 1750 Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. V polovině 19. století byl úpravou fasády částečně smazán rokokový styl zámečku. Štít objektu a pravděpodobně i tvar střechy pochází z konce 19. století. Na počátku 20. století zámek zpustl.

1958 - 1961 Koupě polorozbořeného zámečku a jeho oprava Během komunismu byly od roku 1950 zabrány kláštery. Řeholní sestry směly pracovat jen v domovech důchodců a u mentálně postižených. Po dovršení důchodového věku musely pracoviště opustit. Sestra Eliška Pretschnerová, tehdejší provinciální představená Školských sester sv. Františka, našla pro tyto sestry polorozbořený zámek na Hoješíně a v roce 1958 jej zakoupila a spolu se sestrami ze Slatiňan jej opravila. Po dokončení oprav byla komunisty přinucena budovu odevzdat státu.

1961 - 2005 Zámek slouží sestrám jako charitní domov Exteriér zámečku si částečně zachoval svůj dřívější charakter. V zámku je kaple zasvěcená Nejsvětější Trojici, v níž jsou zbytky rokokové štukové výzdoby. Rekonstrukce zámku byla dokončena v roce 1961 a od 1. února tohoto roku zde začala žít komunita sester v rámci charitního domova spravovaného Českou katolickou charitou. I když byly i nadále sledovány představiteli tehdejšího komunistického režimu, snažily se žít zasvěcený život naplno a sloužit podle potřeb i místním obyvatelům. Mnohá přátelství, která tehdy vznikla, zůstávají dodnes a sestry svým životem přinášely do tohoto kraje víru a sloužily druhým především službou modlitby a oběti.


Mnohé ze sester naší kongregace odpočívají a očekávají vzkříšení těla na místním hřbitově, který se nachází kousek nad Hoješínem. Cesta k němu je lemovaná krásnou alejí vzrostlých stromů.

2005 - 2019 Malá komunita sester otevírá zámek všem příchozím V roce 2005 zde Česká katolická charita ukončila provoz a sestry se přestěhovaly do zrekonstruovaného mateřince v Praze. Na Hoješíně zůstala malá komunita sester, která pokračuje v poslání domu – být otevření všem, kdo se chtějí zastavit, odpočinout si a načerpat duchovně i fyzicky. Slouží také ve výuce náboženství v okolí a v pastoraci v místním domově pro seniory. V klášteře se schází jednotlivci i skupiny mládeže, maminek, příležitostně zde probíhají Kurzy alfa, na víkend přijíždějí skupiny z farností, otcové, rodiny s dětmi, kterým je dům především určen. Sestry se snaží věnovat zvláštní pozornost znevýhodněným rodinám a těm, které potřebují podporu.

2019 - 2020 Potřeba rekonstrukce zámku Za 60 let užívání se technický stav zámku zhoršil natolik, že bylo třeba provést rekonstrukci. Aby zámek mohl sloužit přijíždějícím návštěvníkům celoročně, bylo nutné řešit nevyhovující vytápění zámku, havarijní stav kanalizace, elektřiny i vody a snížit vlhkost v ubytovacích prostorách. Na rekonstrukci se podílela firma Redomo a.s. V tomto období jsme také vděčné za zachování přízně a pomoci mnohých dobrovolníků, kteří nám přijížděli pomáhat s různými úpravami v parku kláštera.


Hoješín 1 Seč, okres Chrudim 538 07

www.hojesin.signaly.cz

Comments


bottom of page