top of page

Reference - Muzeum Hořice v Podkrkonoší

Společnost Klimacool s.r.o. v Městském muzeu v Hořicích instalovala kompletní technologie od vzduchotechniky, chlazení až po vytápění Tepelným čerpadlem.


Vznik Městského muzea v Hořicích se datuje do roku 1887, tehdy ovšem bylo známé jako Archeologický a musejní spolek. Založila jej skupina milovníků starých památek, většinou z řad místní inteligence, která se rozhodla pracovat na sběru a studiu mnohých památkových předmětů, kterým často hrozilo zničení. Kustodem skupiny byl účetní Občanské záložny František Pokorný (1850 – 1904). V museu byly zpočátku soustřeďovány předměty získané darem od hořických domácností a později i památky darované Správou města, čímž nabylo museum, ač spolkové, do jisté míry charakteru musea městského.


Rekonstrukce

Pomyslným počátkem rekonstrukce budovy bylo Zamykání muzea, kdy si veřejnost mohla naposledy prohlédnout již vyklizené prostory. Proběhla 28. března 2017. A pak již budova patřila zručným řemeslníkům.

V pátek dne 26.4.2019 bylo slavnostně otevřeno Městské muzeum Hořice pro veřejnost. Od prvních skic, které vznikaly přes vánoce roku 2015 uběhlo pouze 3,5 roku a vše je hotovo! Zdá se to až neuvěřitelné, neboť během této doby proběhla nejen vlastní realizace stavby, ale bylo získáno stavební povolení a dopracován prováděcí projekt, ale hlavně získána významná dotace, která pokryla větší část nákladů. Všem kteří se na tomto záměru i realizaci jakýmkoli způsobem podíleli patří velký dík!

 • Autor celkové idei obnovy a architektonicko-dispozičního řešení : Ing. arch. Martin Pour, Hořice

 • Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Jiří Zídka, Hradec Králové

 • Autor návrhu expozic: Ing. arch. Aleš Valášek, Liberec, ateliér Zídka Hradec Králové, Ing. arch. Martin Pour Hořice

 • Interaktivní prvky pro děti: Jaromír Vlček, Praha

 • Technický dozor : Radomír Tomášek, Dvůr Králové

 • BOZP: Šárka Krejcarová

 • Dozor investora: Ing. Radoš Rykl, Vlastimil Myška

 • Stavbyvedoucí: Jaroslav Dostál


 • Dodavatel stavby Matex HK – stavební část (22 256 tis.Kč bez DPH) ve spolupráci se společností Klimacool s.r.o., která prováděla dodávku a instalaci vzduchotechniky, chlazení a tepelného čerpadla.

 • Dodavatel osvětlení - Etna spol. s r.o. Praha (1.655 tis. Kč bez DPH)

 • Dodavatel mobiliáře a interiéru - READY INTERIER s.r.o. Hradec Králové (1.616 tis. Kč bez DPH)

 • Přidělena dotace z projektu Česko-polské spolupráce "Cesta Kamene" - ve výši 844 552 Eur, cca 22 mil. Kč


Městské muzeum a galerie Hořice

Petra Zachovalová, M.A. ředitel organizace Oficiální název instituce je Městské muzeum a galerie, která je organizační složkou města Hořice a spravuje:

 • Městské muzeum (stránky muzea si právě prohlížíte)

 • Galerie plastik https://galerie.horice.org

 • Museum Czech Road Racing Hořice www.museumcrr.cz

 • Masarykova věž samostatnosti https://infocentrum.horice.org/o-meste/pamatky/masarykova-vez-samostatnosti

Tel: 733532936 (Petra Zachovalová, M.A., ředitelka Městského muzea a galerie Hořice)

730158100 (PhDr. Oldřiška Tomíčková, historička a publicistka)

734255093 (Mgr. Jarmila Gregorová, odborná pracovnice, kurátorka)

733 532 921 (Pavel Bičiště, DiS., technické zabezpečení, multimediální sál)

778489781 (PhDr. Jana Cermanová, PhD., vedoucí Galerie plastik Hořice)

778468371 (Tomáš Mates, grafik, kurátor)


Adresa:Městské muzeum a galerie Hořice náměstí Jiřího z Poděbrad 160 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zobrazit v mapě

Galerie plastik Gothard 1639 508 01 Hořice v Podkrkonoší Zobrazit v mapě

Comments


bottom of page