top of page

Rerference - Gymnázium Nová Paka

Společnost Klimacool s.r.o. se stala dodavatelem vzduchotechniky a vytápění pomocí technologie tepelného čerpadla v Gymnáziu Nová Paka.


Gymnázium Nová Paka

Nahlédneme-li do kroniky školy, zjistíme, že na c. k.státní reálce v Nové Pace se, díky povolení císaře Františka Josefa I., začalo učit poprvé ve školním roce 1910 - 1911. Středoškolské vyučování zde bylo zahájeno 17. října 1910. Prvním ředitelem se stal profesor jičínské reálky Ferdinand Tomek. Během uplynulých sta let na škole vystudovalo mnoho významných osobností, například malíř František Gross, spisovatel Josef Kocourek, vynálezce Vladimír Svatý, spisovatelka Božena Šimková, operní zpěvák Aleš Hendrych, spisovatel Jaromír Typlt nebo architektka Eva Le Peutrec. Ve třicátých letech postupně docházelo ke změně sedmileté reálky v osmileté gymnázium. V roce 1974 byla v Nové Pace otevřena i čtyřletá Střední pedagogická škola pro přípravu učitelek mateřských škol, dnes úspěšná Střední odborná škola pedagogická.

Od 1. 1. 1991 získala škola úplnou právní subjektivitu. Budoucím i stávajícím studentům nabízí studium na čtyřletém a osmiletém gymnáziu a SOŠPg. Celkový počet gymnaziálních a pedagogických tříd je šestnáct. Škola spolupracuje se středními školami mnoha zemí, naši studenti navštívili Švýcarsko, Německo, Slovensko, Anglii, Holandsko, Nepál, Belgii, Litvu, Turecko, Španělsko a další.


Od roku 2002 prošla škola významnou fází rekonstrukcí a budování tak, že nyní poskytuje studentům, pedagogům i návštěvníkům moderní zázemí uvnitř citlivě zrekonstruované historické budovy. Úspěchem studentů při zkouškách na VŠ, vynikajícím umístěním žáků v technických a jazykových olympiádách a sportovních soutěžích i pořádáním mnoha kulturních a společenských akcí ( Novopacký slavíček, Mikulášská besídka pro více než pět set předškolních dětí, Film rocku, Jarní koncert dvanácti sborů atd….) se škola aktivně zapojuje do života města a prezentuje výbornou práci svých studentů a pedagogů.

V roce 2007 školu navštívil i prezident republiky Václav Klaus s manželkou.

Comments


bottom of page