top of page

Rezidenční větrání pro rodinné domy a byty

Domácnost je místem, kde trávíme mnoho času, proto se zde chceme cítit co nejlépe.

V průvodci Rezidenční větrání - Rodinné a bytové domy se dozvíte, proč je dobré větrat a jak.

Díky správnému větrání se budete cítit lépe, nebude Vás bolet hlava, bude se Vám lépe spát a nebude Vás již obtěžovat hluk z ulice, prach či smog. Vzorová řešení pro rezidenční větrání Vám pomohou vybrat správné řešení pro Vaši domácnost.


REZIDENČNÍ VĚTRÁNÍ Nucené větrání se zpětným získáváním tepla, tzv. rekuperace, zajišťuje v rodinných domech a bytech hygienickou výměnu vzduchu, tedy přívod čerstvého vzduchu a odvod nadměrné vlhkosti a pachů. Díky tomu se významně snižuje riziko kondenzace a vzniku plísní. Systém nuceného větrání chrání interiér před prachem, pylem a hlukem z vnějšího prostředí. Rekuperační jednotky jsou vybaveny vzduchovými filtry, energeticky úspornými ventilátory a zajišťují zpětné získávání tepla s účinností až 93%.


Nedostatek čerstvého vzduchu, vysoká koncentrace oxidu uhličitého, nadměrná vlhkost, prach a hluk z vnějšího prostředí, to všechno jsou aspekty interního mikroklima, které mohou velmi negativně ovlivňovat naše zdraví. Ve vnitřních prostorách přitom trávíme většinu času. Naštěstí jsou v posledních letech díky klesající ceně a lepší informovanosti systémy rekuperace stále žádanější.


Současná snaha o úspory energie klade vysoké požadavky na obálku budovy. Díky tomu se významně snižují tepelné ztráty prostupem a na celkové energetické náročnosti má stále větší podíl tepelná ztráta větráním. Přirozené nebo podtlakové větrání přivádí vzduch o teplotě exteriéru, zatímco systémy rekuperace využívají zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a tím výrazně přispívají k celkové úspoře energií.


Kvalitní systém rekuperace lze navrhnout pro novostavby i rekonstrukce. Je možné volit mezi centrálním a lokálním řešením. Rozvody vzduchu se realizují konvenčními prvky nebo za pomoci systémových řešení – Systém ROZ.


Pokud se rozhodneme pro systém rekuperace, zvýšíme hodnotu své nemovitosti, snížíme energetickou náročnost, ale především zajistíme kvalitní a zdravé vnitřní prostředí.


BUDOVY S TÉMĚŘ NULOVOU SPOTŘEBOU ENERGIE Z implementace evropské směrnice EPBD II (2010/31/EU) do naší legislativy vyplývá, že každá novostavba musí být od 1. ledna 2020 budovou s téměř nulovou spotřebou energie – zkráceně se používá NZEB z anglického názvu Nearly zero energy buildings. Zjednodušeně se jedná o přísnější požadavky na obálku budovy, technické zařízení a využití obnovitelných zdrojů energie. Systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, tedy rekuperace, může výrazně přispět k dodržení parametru na primární neobnovitelnou energii, snížit tepelnou ztrátu větráním a současně zkvalitnit vnitřní prostředí objektu.


PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ Přirozené větrání bytů je realizováno především (otevřenými) okny a infiltrací. K výměně vzduchu dochází pouze vlivem tlakového rozdílu, který je způsoben rozdílnou teplotou uvnitř a vně budovy nebo dynamickým tlakem větru. Při současných požadavcích na stavební materiály, prvky a provedení jednotlivých detailů, je větrání infiltrací téměř nemožné a nežádoucí. U pasivních domů se vzduchotěsnost objektu navíc deklaruje tzv. blower door testem.


NUCENÉ VĚTRÁNÍ V minulosti byl nejčastějším způsobem nuceného větrání bytů a rodinných domů podtlakový systém. Ventilátory umístěné v koupelně a na WC nárazově odváděly znehodnocený vzduch instalační šachtou, případně přímo přes fasádu objektu. Odváděný vzduch byl hrazen infiltrací, která je ale z dnešního pohledu nežádoucí. Pokud nejsme schopni odváděné množství vzduchu nějakým způsobem přivádět, stává se tento systém nefunkčním. V současnosti se navrhují systémy rovnotlaké se zpětným získáváním tepla. Tyto systémy jsou lidově označované jako rekuperace a zajišťují řízenou výměnu vzduchu, filtraci vzduchu, zpětné získávání tepla (rekuperaci) a případně dohřev a dochlazení vzduchu. Tyto systémy dělíme na centrální a lokální.CENTRÁLNÍ ŘEŠENÍ Rekuperační jednotka je umístěna zpravidla na stěně nebo v podhledu technické místnosti, chodby nebo koupelny. Čerstvý vzduch je distribuován vzduchotechnickými rozvody do jednotlivých obytných místností. Výhodou centrálního řešení je především vysoká účinnost zpětného získávání tepla a variabilní systém distribuce vzduchu, který zajišťuje útlum hluku a komplexní větrání celého objektu.

Comments


bottom of page