top of page

Větrání garáží

pro větrání garáží a podzemních parkovišť
Výhody použití

Nižší prostorové nároky

  • díky absenci potrubí a kompaktním rozměrům ventilátorů JET FAN lze získaný prostor využít pro další technická zařízení případně snížit konstrukční výšku garáže

Úspora času při návrhu

  • absence potrubních rozvodů

Účinnost systému

  • CFD analýzou proudění vzduchu je zajištěno správné rozmístění zásadních prvků a eliminace hluchých míst

Snadná realizace

  • nižší časová náročnost a jednodušší koordinace (ZTI, sprinklery, osvětlení, …)

Snadná údržba

  • dobrá čistitelnost a bezproblémový servis

Comentarios


bottom of page