Vyhledat

Využijte dotačního systému na vytápění

S nástupem roku 2022 budou muset všechny domácnosti v České Republice vytápět pomocí kotlů minimálně 3.třídy. Proto kdo nestihne využít možnost nákupu formou dotace, bude muset stávající systém vytápění předělat jen z vlastních finančních zdrojů. Prostředky do pořízení nového, třeba i obyčejného kotle s ručním systémem přikládání bude o dost vyšší než investice do automatického kotle pomocí dotace.


Dle statistických informací Ministerstva životního prostředí je v ČR potřeba vyměnit cca 350 tisíc kotlů, a to zejména těch zastaralých s ručním plněním. Dotační program „kotlíková dotace“ umožní do roku 2020 vyměnit okolo 80 tisíc kotlů.


Přejděte na TEPELNÉ ČERPADLO

(VIDEO: Jak funguje tepelné čerpadlo?)


Článek viz níže (zdroj): Státní fond životního prostředí ČR:


Ve 2. vlně kotlíkových dotací bude mezi kraje rozděleno 3,4 miliardy korun

Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním  za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a jeho instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu oken či zateplení střechy.


Občané v oblastech s nejvíce znečištěným ovzduším získají bonus ve výši 7 500 korun. Kdo se rozhodne kombinovat kotlíkovou dotaci s žádostí o podporu v programu Nová zelená úsporám, může získat další bonus ve výši až 40 000 korun. Ve druhé vlně plánujeme do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů.


Jak požádat o dotaci?

Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady. V první řadě se proto informujte na vašem krajském úřadě, kdy vyhlásí výzvu k podávání žádostí o dotaci pro občany. Informace najdete buď na webových stránkách vašeho kraje, na vývěsce krajského úřadu, můžete je získat i telefonicky na speciální telefonní lince vašeho kraje nebo sledujte denní tisk.


Kontaktní údaje krajských úřadů: Kontakty na kraje

Podporované výrobky najdete v seznamu, kam postupně přibývají další a další nové kotle a tepelná čerpadla: Seznam registrovaných kotlů / výrobků


Informace pro kraje

Text výzvy

Podmínky výzvy – dokumenty

Pravidla pro žadatele z OPŽP 2014-2020


Informace pro výrobce

Požadavky na registrované kotle / výrobky (pdf)

Jak postupovat při registraci kotlů / výrobků (pdf)

Formulář žádosti o zápis kotlů / výrobků do seznamu + přílohy žádosti (zip)


Ministr Richard Brabec: Do konce roku 2019 chceme vyměnit dalších 35 tisíc kotlů


Jaké novinky přináší druhá výzva? Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu. Zájem o čistě uhelné kotle byl totiž v první výzvě minimální, tyto kotle tvořily pouhých 12 % ze všech podaných žádostí. Další významnou novinkou je, že lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž nejen finančně, ale i administrativně ulevíme žadatelům a zároveň budeme moci z uspořených peněz podpořit výrazně více domácností. Znamená to totiž půl miliardy korun navíc do rozpočtu na výměny zdrojů.


Cílem kotlíkových dotací je nahradit ideálně až 100 tisíc nevyhovujících kotlů do roku 2020. Jak se Vám daří tento úkol plnit? Musím říci, že velmi dobře. Kotlíkové dotace se nám podařilo rozjet opravdu ve velkém. V některých krajích šly dotace skutečně, tak řečeno, „na dračku“ a byly vyčerpány během několika minut. V první výzvě byla naše ambice vyměnit 20 tisíc starých neekologických kotlů a tu jsme výrazně překonali, dnes máme 30 tisíc žádostí. V druhé výzvě bychom chtěli do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc starých kotlů.


Kde se zájemci o dotace dozvědí podrobnosti a kdo se může o dotaci ucházet? Dotace pro domácnosti budou administrovat opět kraje. Lidé by se měli v první řadě obrátit na svůj krajský úřad, kde jim odborníci poradí, jak na to. O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3. třídy dle EN 303-5.

TEPELNÁ ČERPADLA


Tepelné čerpadlo v sobě spojuje celou řadu předností, díky nimž je vytápění cenově výhodné, pohodlné a ekologické. Tepelné čerpadlo vzduch-voda jsou zařízení, které odebírá teplo z venkovního vzduchu a pomocí výměníku toto teplo pak předává do systému vytápění vašeho domu. S tepelným čerpadlem se potom vzduch stává nevyčerpatelným zdrojem energie. Taková technologie představuje flexibilní a cenově efektivní alternativu elektrokotlů nebo kotlů na fosilní paliva, navíc s možností chlazení. Energetická účinnost z nich dělají ideální řešení pro snížení spotřeby energie a emisí C02.


Tepelná čerpada - DAIKIN

Tepelná čerpada - PANASONIC

Tepelná čerpada - TOSHIBA


Článek:

DAIKIN - SYSTÉMY TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH / VODA

17 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše