VZDUCHOTECHNIKA

KLIMACOOL spolehlivý dodavatel vzduchotechniky
a vzduchotechnických komponentů

Zajišťujeme také dodávky, montáže a servis vzduchotechnických zařízení malého, středního až velkého rozsahu. Do naší nabídky patří vzduchové clony (průmyslové i komfortní), větrací a rekuperační jednotky, ventilátory, digestoře (gastro i bytové), komponenty vzduchotechnických rozvodů, vzduchovody a distribuční elementy. 

 

Společnost Klimacool s.r.o., vždy měla ambice stát se lídrem v tomto oboru a díky svému poctivému přístupu ke všem jednotlivým procesům a úkonům vytvářející dokonalý a skvěle fungující celek, naprosto se ztotožňující s firemní filozofií jako je pracovitost, vzdělávání se v jednotlivých technických aspektech s důrazem na přesnost technologických postupů. Houževnatost, radost z práce a důslednost, to je Klimacool.  

VIREX AIR antivirová čistička vzduchu / zajistí čištění vzduchu s více než 99,995 % účinností.

Odstraňuje z místnosti viry (včetně SARS-CoV-2), bakterie, pyly, spory plísní a jiné nečistoty rozptýlené ve vzduchu. VIREX AIR využívá dvě účinné technologie čištění vzduchu v jednom zařízení. První technologií je dezinfikující UVC záření a druhou velmi jemná a účinná filtrace s použitím HEPA filtru třídy 14.
VIREXAIR_858x384.png
venus_airgenio.png
 • Vzduchové clony

 • Větrací a rekuperační jednotky

 • Ventilátory

 • Komponenty VZT rozvodů

 • Vzduchovody

 • Distribuční elementy

 • Vytápěcí jednotky

Rekuperační jednotka VENUS je stálicí na trhu rezidenčního větrání.
Snadno se instaluje a je dostupná v různých velikostech i úrovních technického provedení.
 • vzduchový výkon 140 m3/h, 150 m3/h, 300 m3/h, 500 m3/h, 700 m3/h

 • dvě rozměrové řady

 • diagonální protiproudý rekuperátor, účinnost až 93%

 • dvě provedení motorů AC nebo EC

 • výška jednotky 270mm (pro velikost HRV14, HRV15 a HRV30), ideální do podhledů

 • výška jednotky 360mm (pro velikost HRV50 a HRV70)

 • třída filtrace pro AC ventilátory M5 (přívod) + G4 (odvod), pro EC ventilátory F7 (přívod) + G4 (odvod)

 • možno připojit čidlo vlhkosti, čidlo CO2, PIR čidlo

 • jednotky VENUS jsou zaregistrovány v dotačním programu Nová Zelená úsporám

Rekuperační jednotka je vzduchotechnické zařízení, které nasává potrubím vzduch z venkovního prostředí a předává mu teplo z odváděného (ohřátého) vzduchu, aniž by došlo k jejich promísení. Dále je čerstvý vzduch dopravován potrubím do jednotlivých místností. Přívodní a odvodní vzduch je také filtrován. V opačném směru zařízení nasává vzduch z místností, odebírá mu teplo a vyfukuje ho do venkovního prostředí.
Podstropní vzduchotechnická jednotka, která se dokonale hodí do budov, kde nejsou k dispozici žádné strojovny vzduchotechniky. Systém může být vybaven blokem rekuperace energie založeným na horizontální rekuperaci energie s křížovým tokem.
nvs-ru1.jpg
nvs-ru5.jpg
nvs-ru2.jpg
nvs-ru3.jpg
Lokální nebo celoplošný systém?
Jaké provedení digestoří nebo větracích a klimatizačních stropů?
Volíme podle typu a velikosti kuchyně, rozmístění spotřebičů a výše investice. V případě otevřených kuchyní nezapomínejme na design a architekturu.
V zásadě existují dvě základní možnosti, jak řešit větrání kuchyní:

Lokální systémy – odpadní vzduch je odsáván digestořemi přímo nad jednotlivými spotřebiči nebo varnými bloky

Digestoře se přednostně navrhují pro malé a střední kuchyně s výrazně soustředěnou dispozicí spotřebičů do varných bloků. Dle polohy se volí buď digestoře v nástěnném nebo středovém (centrálním) uspořádání. Tato koncepce však neumožňuje dispoziční změny spotřebičů. Je nutné správně stanovit rozměr digestoře s dostatečnými přesahy. Výhodou tohoto řešení jsou především nižší pořizovací náklady a kratší dráha pohybu tukových aerosolů vzduchem. Za nevýhodu se dá považovat nebezpečí úniku odpadního vzduchu do prostoru kuchyně a usazování nečistot na vodorovných plochách.
Všechny typy digestoří se zásadně vyrábí v nerez provedení a musí zajišťovat odloučení tukových částic ve vestavěných tukových filtrech a osvětlení pracovní plochy pod digestoří vestavěným zářivkovým osvětlením s dostatečnou teplotní odolností.

Celoplošné systémy – odpadní vzduch je odváděn celoplošně větracími a klimatizačními stropy otevřeného nebo uzavřeného provedení

Větrací a klimatizační stropy se v dnešní době používají ve všech typech a velikostech kuchyní. Jedním z důvodů je velmi zajímavá cena, která je v porovnání se systémem s digestořemi velmi podobná. Zákazníci proto volí čím dál častěji variantu celoplošného odsávání.

pruvodce-stropy_new.jpg
Skleněné budovy
Skleněné budovy

Protože jde o širokou škálu provozů, lze konstatovat pouze několik obecných zásad: vzduchotechnické systémy se navrhují s ohledem na osoby, na technologie a produkci škodlivin v daném prostoru. Dávka čerstvého vzduchu na osobu závisí na druhu provozu a vztahu k provozu (zákazník nebo zaměstnanec apod.), teplotě prostoru, fyzické aktivitě osob atd. Tyto dávky jsou stanoveny legislativně (vyhlášky, nařízení vlády, normy atd.). Pokud vzduchotechnický systém také vytápí či chladí, o množství přiváděného vzduchu rozhoduje nejen dávka čerstvého vzduchu, ale i množství vzduchu potřebného pro přenos topného resp. chladicího výkonu.


Vzhledem k množství variant provozů, možných technických řešení a související legislativy doporučujeme v přípravné fázi kontaktovat projektanta a konzultovat možná řešení s ním. Nejzákladnější kritéria návrhu vybraných provozů a kontakty na projekční firmy naleznete na našich stránkách.

 

Obecné výhody kompaktních vzduchotechnických jednotek

 • Kompaktnost – minimální prostorové nároky při instalaci; úspora investičních nákladů (odpadá potřeba technické místnosti pro vzduchotechniku)

 • Nízká hmotnost – nezatěžuje stavební konstrukci

 • Vysoká účinnost rekuperace a nízký příkon ventilátorů – nízké provozní náklady, krátká doba návratnosti investice do systému VT s rekuperací

 • Systém MaR – ke vzduchotechnickým jednotkám nabízíme několik typů regulačních systémů dle požadovaných funkcí a komfortu obsluhy od nejjednodušší dvouotáčkové regulace po plně automatizovaný systém s plynulým řízením chodu dle okamžité potřeby (např. čidla oxidu uhličitého nebo relativní vlhkosti) s řízením či monitorováním např. přes internet

 • Jednoduchá instalace – díky minimálním rozměrům a váze je montáž kompaktních VZT jednotek relativně snadná; další usnadnění představuje osazená a v závodě vyzkoušená regulace, takže jednotku na místě stačí zapojit, zprovoznit a ihned začít provozovat

 • Příslušenství – ke vzduchotechnickým jednotkám dodáváme rozmanitý sortiment příslušenství (např. elektrické a vodní potrubní ohřívače, regulační hydraulické uzly, příslušenství přímých chladičů atd.)

CO JE TO REKUPERACE?
Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.
A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

slide_rd3.jpg
slide_rd4.jpg
Využití rekuperace
Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k "rekuperaci chladu" – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.
Rekuperace prakticky

Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. -5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

slide_rd1.jpg
slide_rd2.jpg
slide_rd3.jpg
slide_rd4.jpg
Jaký systém zvolit?
1) Řízené větrání s rekuperací tepla, vytápění otopnými tělesy, podlahovým vytápěním, přímotopy apod.
2) Řízené větrání s rekuperací tepla s možností letního chlazení, nebo cirkulace tepla od krbu, vytápění otopnými tělesy, podlahovým vytápěním, přímotopy apod.
3) Řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění zajistit pouze systémem vzduchotechniky.
4) Řízené větrání s rekuperací tepla a vytápění zajistit pouze systémem vzduchotechniky. V letním období možnost chlazení objektu, popř. snížení provozních nákladů na vytápění, nebo i na přípravu teplé vody (TV).
Řešení
1) Systém řízeného rovnotlakého větrání s rekuperací s použitím vzduchotechnických větracích jednotek DUPLEX EASY, DUPLEX EC5 nebo DUPLEX ECV5. Možnost dohřevu přiváděného vzduchu zvyšující uživatelský komfort. Systém je nutné doplnit o samostatnou otopnou soustavu (otopná tělesa, podlahové vytápění…).
2) Systém řízeného větrání s rekuperací s použitím větracích jednotek s cirkulací DUPLEX R5, která je propojená s tepelným čerpadlem vzduch – vzduch, nebo jiným zdrojem chladu.
Systém je nutné doplnit o samostatnou otopnou soustavu (otopná tělesa, podlahové vytápění…).
3) Systém řízeného větrání s rekuperací s použitím větracích jednotek s cirkulací DUPLEX R5, připojených na zdroj tepla. Systém je schopen zajistit řízené větrání celého objektu a díky cirkulaci s dohřevem vzduchu také splnit požadavky na vytápění obytných místností. Pro komfort jsou v koupelnách otopné plochy nezávislé na vzduchotechnickém systému.
4) Systém teplovzdušného vytápění s použitím větracích jednotek s cirkulací DUPLEX R5. Systém je schopen zajistit řízené větrání celého objektu a díky cirkulaci s dohřevem vzduchu také splnit požadavky na vytápění obytných místností. Pro komfort jsou v koupelnách otopné plochy nezávislé na vzduchotechnickém systému.
Pro letní chlazení je nutné vzduchotechnické jednotky připojit na zdroj chladu, nejčastěji tepelné čerpadlo. Možno volit mezi tepelnými čerpadly systému, vzduch – vzduch (topení + chlazení) nebo vzduch – voda a země – voda (chlazení, topení a příprava TV).
Koupi domu

REFERENCE

podívejte se s námi na realizaci některých našich projektů

KLIMACOOL LOGO.png

CERTIFIKÁTY

podívejte se s námi na získané certifikáty naší společnosti Klimacool

KLIMACOOL LOGO.png